ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Το Κέντρο Πρόληψης "Σταθμός" συμμετέχει στις Σχολές Γονέων που οργανώνει ο Δήμος Καλλιθέας σε συνεργασία με την Ένωση Συλλόγων Γονέων. Θα παρουσιαστούν οι εξής θεματικές:

Δευτέρα 21 Μαρτίου: "Η ψυχική διεργασία κατά τη φάση της εφηβείας".

Δευτέρα 28 Μαρτίου: "Η ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο".

Οι ομιλίες θα πραγματοποιηθούν στο 6ο Λύκειο Καλλιθέας, Σωκράτους 222 και ώρα 6-8.