ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ

Το Κέντρο Πρόληψης "Σταθμός" στα πλαίσια της ενημέρωσης των μαθητών/τριων  για την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, συντονίζει ομάδες με μαθητές/τριες  Γυμνασίων των δήμων Καλλιθέας & Μοσχάτου-Ταύρου.

Στόχος  είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση σε θέματα που αφορούν τη σεξουαλική συμπεριφορά καθώς και τις αλλαγές που πραγματοποιούνται κατά την περίοδο της εφηβείας. Η δράση πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος από τα σχολεία στο χώρο του Κέντρου Πρόληψης "Σταθμός".