...γιατί τη ζωή πρέπει να τη ζούμε...
poster-thumbnail ...γιατί τη ζωή πρέπει να τη ζούμε

κι όχι να την παρακολουθούμε...