"Η ουσία της ζωής είναι..."

Θέμα: Ενημέρωση για το Πρόγραμμα Πρόληψης σε μαθητές της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
«Η ουσία της ζωής είναι……»

Το Κέντρο Πρόληψης και Αντιμετώπισης της εξάρτησης ΄΄ΣΤΑΘΜΟΣ΄΄ των Δήμων Καλλιθέας, Μοσχάτου και Ταύρου σε συνεργασία με τα γραφεία Υπευθύνων Αγωγής Υγείας της Α΄ και Δ΄ Περιφέρειας της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οργανώνει ένα πιλοτικό Πρόγραμμα Βραχύχρονων Παρεμβάσεων σε μαθητές των τριών τάξεων του Γυμνασίου.
Η βραχύχρονη παρέμβαση αφορά μια άπαξ επίσκεψη για 3 ώρες στον χώρο του Κέντρου Πρόληψης μιας τάξης του Γυμνασίου που θα προέρχεται από τα σχολεία των τριών Δήμων Καλλιθέας, Μοσχάτου και Ταύρου.
Η επίσκεψη προτείνεται να γίνεται στην διάρκεια των σχολικών ωρών μετά από έγκριση του Διευθυντή εντασσόμενη στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών εκδρομών των σχολείων της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Το σκεπτικό του Προγράμματος
Θεωρώντας ότι η πρόληψη είναι μια διαδικασία που στοχεύει στην ανάπτυξη ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων και στην ανάπτυξη νέων στάσεων και συμπεριφορών πιστεύουμε ότι το Γυμνάσιο και το Λύκειο αποτελούν το καλύτερο έδαφος για την ανάπτυξη τέτοιων προγραμμάτων.
Είναι γεγονός ότι όσο πιο νωρίς κατανοούμε τις ανάγκες των εφήβων και τις ιδιαιτερότητες που τους χαρακτηρίζουν σε ψυχικό, πνευματικό και κοινωνικό επίπεδο, τόσο πιο ομαλή θα είναι η εξέλιξη της προσωπικότητάς τους.
Ένα πρόγραμμα πρόληψης για μαθητές της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορεί να παρέμβει στην ροή των ερεθισμάτων που δέχεται ο έφηβος με υπεύθυνη πληροφόρηση και θετικά πρότυπα έτσι ώστε να τον στηρίξουν να αποφασίζει συνειδητά και υπεύθυνα στη ζωή του.

Στόχοι Προγράμματος

  • Να κατανοήσουν οι μαθητές την ευρύτερη έννοια της εξάρτησης.
  • Να συζητηθούν οι αιτιολογικοί παράγοντες της εξάρτησης.
  • Να ανακαλύψουν εναλλακτικούς τρόπους προσέγγισης και αντιμετώπισης μιας δυσκολίας.
  • Να εστιάσουν σε προσωπικούς παράγοντες δυσκολίας (μεγαλώνω – σχετίζομαι - βάζω στόχους).
  • Να μάθουν οι μαθητές τρόπους να υπερασπίζονται την άποψή τους και κυρίως να κατανοήσουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους ως μέλη μιας ομάδας - σχολικής κοινότητας.
  • Να γνωρίσουν οι μαθητές και εκπαιδευτικοί το χώρο του Κέντρου Πρόληψης για καλύτερη επικοινωνία και συνεργασία.

Χρονική διάρκεια
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές των τριών τάξεων του Γυμνασίου.
Ο συνολικός αριθμός των μαθητών μπορεί να είναι κάθε φορά έως 25 άτομα το πολύ ( 1 τάξη).
Η διάρκεια του είναι τρεις (3) ώρες και θα πραγματοποιείται στο χώρο του Κέντρου Πρόληψης (Π. Γρηγορίου Ε΄ 65, Καλλιθέα).

Μεθοδολογία
Πιστεύουμε ανεξαρτήτως της ηλικίας των παιδιών ο ενεργητικός, βιωματικός τρόπος μάθησης είναι ο πλέον κατάλληλος με στόχο όχι μόνο στο γνωστικό τομέα αλλά και τον συγκινησιακό συναισθηματικό τομέα ανάπτυξης του ατόμου.
1. Λειτουργία μικρών ομάδων αλλά και ολομέλειας με την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών.
2. Ασκήσεις – παιχνίδια γνωριμίας, συνεργασίας, εμπιστοσύνης, ανάπτυξης της δημιουργικής φαντασίας και έκφρασης και αξιοποίησης τους για την διεξαγωγή συζήτησης.

Τεχνικές – εργαλεία
- Συζήτηση
- Ζωγραφική - κολάζ
- Μουσική
- TV – Video προβολές
- Role -playing