Παρέμβαση στο Εσπερινό Γυμνάσιο

Το Κέντρο Πρόληψης "Σταθμός" σε συνεργασία με τη Μονάδα Άμεσης Παρέμβασης του Θεραπευτικού Προγράμματος
"Νόστος" θα πραγματοποιήσει παρέμβαση στους μαθητές του Εσπερινού Γυμνασίου Καλλιθέας την Τετάρτη 28 και
την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2009. Στόχος είναι η ενημέρωση των μαθητών για τους κινδύνους της χρήσης
εξαρτησιογόνων ουσιών.