ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Το Κέντρο Πρόληψης "Σταθμός" υλοποιεί ένα πρόγραμμα ενημέρωσης των μαθητών της Ε' τάξης των δημοτικών σχολείων για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου.

Στόχος της παρέμβασης είναι να ενημερωθούν οι μαθητές για τις δυνατότητες, τις προκλήσεις και τους κινδύνους που ενδεχομένως θα συναντήσουν κατά τη διάρκεια της πλοήγησης στο διαδίκτυο.

Η παρέμβαση αφορά μια άπαξ συνάντηση για μια διδακτική ώρα με τους μαθητές στο χώρο της σχολικής τάξης.

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, επικοινωνήστε με την υπεύθυνη υλοποίησης του προγράμματος κα. Παπανώτα Μόρφω.