ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ
Η ομάδα εθελοντών του Κέντρου Πρόληψης "Σταθμός" σε συνεργασία με την Μη Κυβερνητική Οργάνωση "Κέντρο Ζωής", οργανώνει σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2015 και ώρα 5 - 7 μ.μ. στο χώρο του Κέντρου Πρόληψης.